لیست قیمت کفپوش و پارکت و دیوار پوش

تامین کننده
نام محصول
نام محصولواحدحداقل قیمتحداکثر قیمتنام تامین کنندهتاریختوضیحات
چمن مصنوعی روستر - 2*25 رولیمترمربع 580,000 580,000 شرکت آسا یکشنبه 11 مهر 1395
کفپوش برندهای مختلفمترمربع 190,000 660,000 شرکت آسا یکشنبه 11 مهر 1395
پارکت لمینتبرندهای مختلفمترمربع 340,000 1,200,000 شرکت آسا یکشنبه 11 مهر 1395
پارکت لمینت ITC- ساخت چین،لیسانس آلمانمترمربع 380,000 410,000 گروه معماری و دکوراسیون طرح آذین یکشنبه 11 مهر 1395
پارکت لمینت تیمبرلند CLASSIC- ساخت چین،لیسانس تایوانمترمربع 380,000 410,000 گروه معماری و دکوراسیون طرح آذین یکشنبه 11 مهر 1395
پارکت لمینت AGT- ساخت ترکیهمترمربع 380,000 410,000 گروه معماری و دکوراسیون طرح آذین یکشنبه 11 مهر 1395
پارکت لمینت PARKELAM- ساخت ترکیهمترمربع 380,000 425,000 گروه معماری و دکوراسیون طرح آذین یکشنبه 11 مهر 1395
پارکت لمینت MARMARIS- ساخت چینمترمربع 370,000 400,000 گروه معماری و دکوراسیون طرح آذین یکشنبه 11 مهر 1395
پارکت لمینت Krono wood - ساخت چین،لیسانس آلمانمترمربع 360,000 390,000 گروه معماری و دکوراسیون طرح آذین یکشنبه 11 مهر 1395
پارکت لمینت woodfloor - ساخت چین و لیسانس آلمانمترمربع 325,000 360,000 گروه معماری و دکوراسیون طرح آذین یکشنبه 11 مهر 1395
کفپوش ورزشی جیم فیت - JIM FIT- ساخت چینمترمربع 1,100,000 1,220,000 گروه معماری و دکوراسیون طرح آذین یکشنبه 11 مهر 1395
تعداد کل رکوردها: 47